Agile Connect Events

Els Verkaik

Stay in touch with each other, keep sparring. learning and having fun with people from different organizations who speak the same language? This is possible during our Agile Champion Connect Events that we hold every quarter. We have organized these online events especially for all new and graduated Agile Champions of our program to ensure that we continue to connect and learn. By means of an Open Space character you can propose topics yourself, ask questions or participate in a topic of someone else. A regular item during this event is a Q&A session about the Agile Practitioner exam and certificate of the Agile consortium. We will help you prepare for this exam.

Put the following dates in your agenda, the invitation will follow in your email. Every quarter on Thursdays from 3 pm to 5 pm;

 • Dec 15, 2022
 • March 23, 2023
 • June 22, 2023
 • September 28, 2023

In connectie blijven met elkaar, blijven sparren. leren en plezier hebben en dat met mensen van verschillende organisaties die toch dezelfde taal spreken? Dat kan tijdens onze Agile Champion Connect Events die we ieder kwartaal houden. Deze online events hebben we speciaal georganiseerd voor de Agile Champions van ons programma om te zorgen dat we blijven verbinden en leren. Middels een Open Space karakter kan je zelf onderwerpen aandragen, vragen stellen of mee doen met een onderwerp van iemand anders. Een vast item tijdens dit event is een Q&A sessie over het Agile Practitioner examen en certificaat van het Agile consortium. Zo helpen we jullie met de voorbereiding op dit examen.

Zet de volgende data vast in je agenda, de uitnodiging volgt in je mail.  Op donderdag van 15 tot 17 uur

 • 15 december 2022
 • 23 maart 2023
 • 22 juni 2023
 • 28 september 2023


Agile Champions League event 29th of September

Els Verkaik

The 29th of September we organize the first Agile Champions League event for all our Agile Champions.

You are invited for an afternoon full of inspiration together with other Agile Champions from Rabobank, Avans, Liberty Global and Drive. We organize Agile Champion league events especially for you to actively gain new knowledge together, to spar and to take your learning path one step further. You will learn more from us and each other.

The theme of the first Agile Champions league event is group dynamics in transformations. A subject we all have to deal with and very suitable for a deep dive.

 

Program

13:00 – 13:15 Walk-in with coffee/tea

13:15 – 13:45 Welcome and introduction in group dynamics in transformations by Amigos.nu

14:00 – 16:00 Open Space learning & sharing

16:15 – 17:00  Share lessons learned, wrap-up & drinks

 

Open Space preparation

We want to learn as much as possible from each other, and not to fix everything too much in advance, which is why we use Open Space Technology. Anyone can bring in topics to discuss, related to the theme.

You can submit your subject or practical case in advance by placing your subject on this Mural. Topics can of course also be submitted at the start of the Open Space. We will make the final schedule for the afternoon together on the spot.

If you don’t have any idea what you’d like to talk about? No problem, maybe you will be inspired by the subjects on the mural or something will come up on the day itself. Just listening and participating is of course also allowed.

We hope to see you all!


Een boom cadeau voor Earth day!

Els Verkaik

Amigos.nu is bomenpartner geworden van Treesforall! Voortaan planten we samen met Treesforall 5 bomen voor iedere deelnemer aan ons Agile Champion programma. Met dit initiatief dragen we bij aan projecten voor vergroening in Nederland en het buitenland en zetten we ons in voor duurzaamheid.

Speciaal voor Earth day planten we ook een boom voor iedere Agile Champion die in de afgelopen jaren aan ons programma heeft meegedaan. De teller staat op 130, dus dat is een mooi stukje bos. Dank jullie wel voor jullie deelname aan ons programma, onze aarde wordt er echt een stukje groener van!


Influencers in agile transformaties

Els Verkaik

Vanuit veranderperspectief vond ik de #ikdoenietmeermee actie erg interessant. Bij iedere agile transformatie is er namelijk ook altijd een groep die niet mee wil doen. Ook in die groep zie je invloedrijke personen, de influencers van de organisatie, die kunnen zorgen voor georganiseerd verzet. Wat kunnen we hiervan leren?

Accepteer dat niet iedereen mee doet

We kunnen van alles vinden van de ikdoenietmee groep, maar het is nu eenmaal een gegeven dat bij iedere beweging er ook een tegen-beweging is. We zijn niet allemaal dezelfde mening toegedaan. Net als Covid-19 zorgt een organisatieverandering voor onduidelijkheid, onzekerheid en onrust, dat is voor iedereen lastig, maar hoe je ermee om gaat is voor iedereen verschillend. Het vraagt een flexibele, wendbare geest om ook te kijken naar de mogelijkheden die een verandering met zich mee brengt. Een lastige situatie om buigen in iets positiefs, iets waardevols, ondanks pijn en verlies, gaat de één makkelijker af dan de ander. Daarnaast heeft iedereen een ander beeld van de werkelijkheid. Gaat het allemaal best wel goed zo en hoeven we ons niet aan te passen of zien we grote uitdagingen die we alleen met structureel ander gedrag en werkwijze kunnen oplossen? Dit zorgt voor verdeeldheid in organisaties over een agile transformatie, net als in Nederland over COVID-19.

Voldoende kritische massa

Wil een verandering slagen dan zal er voldoende kritische massa moeten zijn voor de verandering. Dat is de reden dat in verandertrajecten sterk wordt gefocust op early-adopters, oftewel influencers, die zoveel mogelijk volgers moeten krijgen. Aan de groep conservatieven wordt niet veel aandacht besteed. Vanuit de gedachte dat zolang die groep niet te groot is het wel goed gaat met het verandertraject. Dat zag je ook gebeuren toen #ikdoenietmeer werd gelanceerd. Deze groep werd terecht gewezen door de massa, de media en het grote publiek, en het vuurtje doofde.

Onderschat het georganiseerd verzet niet

Wat we ervan kunnen leren is dat als je te weinig aandacht besteed aan de groep die niet mee wil doen, er op een bepaald moment een soort georganiseerd verzet tegen de verandering kan ontstaan. Dit gebeurt meestal onder leiding van 1 of meer influencers. In het geval van #ikdoenietmeer was dat Willem Engel de voorman van Viruswaanzin.  In organisaties zijn dit vaak mensen met veel dienstjaren, autoriteit op hun vakgebied, mondig en gerespecteerd door anderen.

Het verzet wordt gevoed door een aantal zaken:

 • het nut en de noodzaak van de verandering is niet duidelijk of wordt niet goed begrepen of anders uitgelegd; “Het gaat toch goed zo”, “er is niets aan de hand” of “er zit een geheime agenda van de regering/directie achter”
 • er is te weinig kennis over de nieuwe werkwijze of inrichting; “hoe besmettelijk is COVID-19 nu eigenlijk” of “wat gaat agile nu oplossen?”.
 • men ziet de eigen (machts)positie in gevaar komen (geen aanzien, geen werk, geen inkomsten).

Onderschat dit verzet niet. Wanneer in de organisatie nog geen kritieke massa is bereikt van mensen die mee doen in de verandering, dan heeft het georganiseerd verzet nog veel voedingsbodem. Het kan dan heel lastig worden om een kantelpunt te bereiken. Sterker nog bij een groeiend georganiseerd verzet wordt de verandering gesaboteerd, vertraagd of tot stilstand gebracht. De groep die wel mee wil doen wordt een minderheid en als dit te lang duurt zullen zij gedesillusioneerd afhaken.

Zoek de influencers in de organisatie

Het is dus van belang dat je snel de influencers vindt en betrekt bij de verandering. Influencers vind je overal in de organisatie. Zij kunnen zich zowel bevinden onder de groep die wel mee doen als in de groep die niet mee doen en alles ertussenin, kijk dus breed. Leidinggevenden zijn als het goed is influencers, dat is onderdeel van hun takenpakket. Interessant voor de verandering zijn met name de influencers die zich onder de groep medewerkers bevinden. Het zijn medewerkers die een autoriteit zijn op hun vakgebied en gerespecteerd worden door de anderen. Je herkent ze doordat ze vaak woordvoerder zijn tijdens overleggen. Hun mening wordt vaak overgenomen door anderen. Observeer goed en je zult ze vinden.

Het is essentieel dat je deze mensen betrekt bij de verandering. Zij zijn de potentiële early adopters die zorgen dat zij een groep volgers achter zich scharen. Zorg dus dat deze mensen in de ikdoemee groep terecht komen. Als zij overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van de verandering, dit kunnen uitleggen aan anderen, en anderen inspireren en motiveren om ook mee te doen, dan bereik je snel een kritische massa voor de verandering en is je kans van slagen vele malen groter geworden.

Beinvloed de influencers

Klinkt logisch, maar hoe zorg je dat de influencers aan de ikdoemee kant komen te staan? Hoe beïnvloed je de influencers in organisaties? Diederik Gommers, de IC-arts gaf hierin het goede voorbeeld. Hij luisterde naar Famke Louise, reikte haar de hand en bood aan om samen te verdiepen en te verkennen. Gelukkig stond Famke Louise daarvoor open, pakte de mogelijkheid aan en boog de lastige situatie om in iets positiefs. Ook Diederik Gommers haalde hier veel uit en is nu de held van Instagram met zijn live uitleg over Covid-19.  Een mooi voorbeeld van flexibele, wendbare geesten.

Dus, zie de groep mensen in de organisatie die er voor kiezen om niet mee te doen aan de verandering niet als negatief of als weerstand. Er zit namelijk heel veel waarde in hun boodschap en door samen in gesprek te gaan komen er mooiere dingen uit dan dat je niet met elkaar zou optrekken.

De waarde die deze groep doorgaans kan leveren zit in wat zij beschermen. Zij maken zich zorgen over wat er door de verandering verloren kan gaan. Dat waar ze al jaren met veel zorg aan gewerkt hebben, hun werkwijze, hun kennis en kunde, wordt misschien rigoureus terzijde geschoven door een nieuwe werkwijze. Dat is waar ze zich hard voor maken en terecht. Zij kunnen dus helpen het goede te behouden en alleen dat wat niet goed loopt verbeteren. Wat niet stuk is hoef je niet te repareren.

De veranderaars hebben nog steeds wel de uitdaging om goed te duiden wat er niet lekker loopt. Dit wordt niet altijd zo ervaren door de mensen die er middenin zitten. Omdat het al jaren zo gaat ziet men het niet meer en werkt men er omheen. Net als dat kale peertje boven je hoofd waar je nog een keer een lamp voor zou kopen. Op een gegeven moment zie je dat niet meer.

In het geval van Agile transformaties zoek je samen naar de oorzaken waarom zaken niet lekker lopen. Bijvoorbeeld de trage besluitvorming, het op elkaar moeten wachten, het alles tegelijk moeten doen, de hoge werkdruk, het niet hebben van de juiste tools en middelen, te weinig kennis en expertise, het werken in eilandjes etc. Om dit goed te kunnen onderzoeken heb je de kennis en kunde van de mensen nodig die dagelijks met deze processen en systemen werken. Ze hoeven nog niet overtuigd te zijn dat agile de oplossing is, dat is het misschien ook niet, het is maar één van de middelen. Waar je ze wel van wilt overtuigen is dat ze continu reflecteren op hun werk en met elkaar oplossingen gaan zoeken om wendbaarder, effectiever, sneller te worden. Een continue verbetercyclus dus. Over het algemeen heeft niemand daar iets op tegen.

Dus zoek de influencers, ga ermee in gesprek, luister goed, en nodig uit om mee te denken over de verandering, zodat je samen werkt aan een organisatie die steeds beter wordt.

Zorg voor de juiste kennis bij influencers

Om anderen goed te kunnen inspireren en motiveren over de organisatieveranderingen is het belangrijk dat de influencers van de juiste bagage worden voorzien. Dit betekent een investering die de organisatie moet doen, maar eentje die zich snel laat  terug verdienen doordat de verandering sneller gaat en op eigen kracht.
Wil je meer weten over de opleidingsmogelijkheden voor influencers in agile transformaties? neem dan een kijkje bij de trainingprogrammas van amigos.nu


De Digitale Transformatie Coach

Els Verkaik

Net als velen heb ik het afgelopen half jaar thuis gewerkt. Voor mij betekende dat een ommezwaai van transformatie coach die dagelijks op de werkvloer te vinden was naar digitale transformatie coach op afstand. Een mooi moment om even te reflecteren of dat nu veel verschil maakt.

Even wat achtergrond; Ik startte op 9 maart bij mijn nieuwe opdracht bij Avans Hogeschool in Breda toen de corona epidemie in alle hevigheid losbarstte. Met het gevolg dat we op 11 maart te horen kregen dat we allemaal thuis moesten gaan werken. Ik dacht ojee, grote kans dat mijn opdracht dan stopt. Dat waren dan 2 fantastische dagen! Gelukkig was dat niet zo. Avans was erg goed voorbereid op thuiswerken en alles ging eigenlijk naadloos over naar digitaal werken. Ook vonden zij het heel vanzelfsprekend dat de transformatie naar agile werken en BusDevOps gewoon doorging. Avans is bezig met een flinke digitale transformatie, zodat zij flexibel en digitaal onderwijs kunnen leveren. Een wendbare organisatie met flexibele agile teams zien zij als een noodzakelijke vereiste en alle hulp hoe daar precies te komen werd zeer gewaardeerd.

En zo begon ik al mijn kennismakingsgesprekken online te doen (via Teams), informatie in te winnen over de al lopende transformatie en de interactiepatronen te observeren tijdens de groepsmeetings. Binnen 3 weken kwam daar een redelijk goed beeld uit van hoe de organisatie in elkaar steekt, op welke rijdende trein ik was gesprongen en hoe men met elkaar omgaat. Mijn terugkoppeling hierover werd herkend en mijn adviezen ter harte genomen. Het verbaasde me eigenlijk hoeveel je kunt zien en achterhalen via het scherm. Ik dacht altijd dat je de organisatiedynamiek alleen goed in beeld kan brengen als je er daadwerkelijk bent en dus fysiek onderdeel van uitmaakt. Maar dat hoeft dus blijkbaar niet.

Nu 6 maanden en honderden video calls later, verbaast het me eigenlijk nog steeds dat het zo goed gaat. Ik heb het idee dat ik een enorme blinde vlek heb. Namelijk al die mensen en teams waar ik geen video calls mee heb. Die zie ik niet, ik ken ze ook niet en heb dus geen flauw idee wat er speelt. Toch blijkt dat niet helemaal waar te zijn. Via de mensen die ik wel spreek krijg ik aardig goed door wat zich afspeelt in de teams en welke geluiden er uit komen. Gewoon door er naar te vragen. Dan hoor je dat bepaalde patronen die je ziet bij de mensen die je wel spreekt, ook plaats vinden bij de mensen die je niet spreekt. Een organisatiecultuur wordt dus best wel goed gerepresenteerd door een kleine groep mensen. Wel belangrijk dat dit een zeer diverse groep is.

Laatst ging ik voor het eerst een dagje naar kantoor voor een fysieke afstemming met een groepje. Degene die ik alleen nog maar digitaal kende opende de deur voor mij. Pas toen zij zei “wat leuk om je nu eens in levende lijve te zien!” realiseerde ik me pas dat ik haar nog nooit eerder in het echt gezien had. Het was blijkbaar al zo gewoon voor mij geworden alleen haar bovenkant via een beeldscherm te kennen, dat ik me dat niet eens meer bewust was.

Wat ik wel echt mis zijn de koffiemachine gesprekjes. Heel vaak ben ik daar in de buurt te vinden om spontaan met mensen te praten. Zo leer je mensen niet alleen beter kennen, maar kan je soms ook gericht helpen anders naar een situatie te kijken of de dialoog te voeren over de transformatie en mensen stimuleren om zelf actie te nemen. Ik vind deze gesprekjes altijd een zeer waardevol onderdeel van mijn werk. Helaas is het digitale koffiegesprekje geen goed alternatief hiervoor. Er is niets spontaans aan, je weet immers al met wie je gaat praten en waarschijnlijk ook waarover.

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen hiermee. Mochten jullie nog suggesties hebben, laat het me dan weten!