Op expeditie

Amigo’s hebben wel wat bagage nodig om de organisatie te helpen op weg naar wendbaarheid. Daarvoor hebben we het AMIGOS Model ontwikkeld. Het is goed gevuld met visie, instrumenten, hulpmiddelen, spelvormen en voorbeelden gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk. Je ideale reisbagage dus, die je inspiratie, inzicht, en structuur geeft zodat je op eigen kracht de verandering kunt voort zetten.

Heb je al besloten een Amigo te willen zijn? Ga dan mee op expeditie met het AMIGOS model en/of verbreed je horizon middels ons trainings programma.

AMIGOS MODEL

AMIGOS staat voor Agility, Mindset, Inspiration, Growth, Organization and Sustain. Dit zijn 6 eilanden die je kunt aan doen op je reis naar Wendbaarheid en vormen samen de basisstructuur van het AMIGOS model.

Start bij het eiland Agility, omdat je daar inzicht krijgt in de uitdagingen waar jouw organisatie mee te maken heeft in haar reis naar Wendbaarheid. Dit inzicht helpt jou bij het bepalen van je route langs de andere eilanden.

Agility – een wendbare werkwijze

Het veranderen naar een wendbare organisatie vraagt om een flexibele werkwijze waarbij het omarmen van verandering, continue verbeteren en focus op het leveren van klantwaarde centraal staan. We noemen dit Agility, waarbij we uitgaan van de agile principes en niet zozeer van de verschillende agile methoden en frameworks. Door deze principes op kleine schaal toe te passen in de praktijk worden zaken transparant gemaakt die dat eerder niet waren. De uitdagingen waar de organisatie mee te maken heeft komen boven water en je krijgt inzicht in welke eilanden je aan kunt doen om hiermee aan de slag te gaan.

Mindset – een wendbare cultuur

Wanneer de uitdaging zit in het leren loslaten van oude werkwijzen, gewoontes en opvattingen en open te staan voor nieuwe die beter aansluiten bij wendbaar zijn, dan is dit eiland een goede plek om aan land te gaan. Wendbaar zijn betekent flexibel zijn, avontuurlijk, lerend en verandering zien als enige constante. Op dit eiland krijg je inzicht en verschillende hulpmiddelen die je helpen bij het veranderen van cultuur, gedrag en interactiepatronen.

Inspiration – een aantrekkelijke bestemming

Heeft jouw organisatie moeite om uit de veilige haven te vertrekken en oude zaken los te laten? Kan jouw organisatie wel wat inspiratie en duidelijkheid gebruiken over waar de reis naar toe gaat en waarom? Op dit eiland vind je inspiratiebronnen die je helpen bij het neerzetten van een inspirerend veranderverhaal waarmee je gevoel voor urgentie en een verleidelijke bestemming creëert. Ook vind je hier instrumenten voor het bepalen van je veranderaanpak en je leiderschap in de transformatie.

Growth – een wendbare bemanning

Een belangrijk aspect van een wendbare organisatie is dat een omgeving wordt gecreëerd waarin professionaliteit in het vakgebied en continue leren centraal staan. De veranderende omstandigheden maken dat andere kennis en vaardigheden nodig kunnen zijn. Als het een uitdaging is voor jouw organisatie om continue te investeren in vakmanschap, groei en ontwikkeling van de bemanning, dan vind je op dit eiland mooie schatten. Denk aan het bieden van perspectief, kennisdeling, groei en leermogelijkheden, maar ook aan een andere manier van belonen en waarderen.

Organization – een wendbare structuur

Om wendbaar te zijn is een eenvoudige organisatiestructuur nodig die sterk naar buiten gericht is. Is de uitdaging van jouw organisatie de logheid en traagheid te verminderen veroorzaakt door interne complexiteit en bureaucratie? Kom dan hier aan wal en leer hoe je jouw organisatie kunt veranderen van een grote tanker die moeilijk is te keren, naar een vloot van kleine wendbare bootjes die samen makkelijk van richting kunnen veranderen. Op dit eiland vind je meer over een wendbare organisatiestructuur, zelforganiserende teams en het in lijn brengen van het werk van de teams met de strategische doelen.

Sustain – blijvend wendbaar zijn

Al deze veranderingen hebben alleen maar zin als het ook blijvend is. Je wilt niet dat de organisatie weer terug valt in oude patronen en werkwijzen op het moment dat het onder druk komt te staan. Ook wil je niet afhankelijk zijn van externe consultants om de verandering te blijven voeden. Je wilt toe naar een wendbare organisatie die in staat is om op eigen kracht continue te verbeteren, te leren en nieuwe bestemmingen te ontdekken. Amigo’s, de vrienden van de verandering, spelen een centrale rol in duurzame verandering. Op dit eiland vind je de Amigo Maker. Hierin is uitgewerkt hoe je Amigo’s inspireert, traint en coacht.

ZEE VAN WENDBAARHEID

Daar is het dan eindelijk, de zee van Wendbaarheid waarin je terecht bent gekomen na een mooie reis langs de eilanden. Echter, zoals je al begrepen hebt, is het geen eindbestemming. De wereld om ons heen blijft namelijk veranderen en wij dus ook!  Gelukkig ben je nu in het bezit van een wendbare structuur en een bemanning die verandering omarmt. Dus wat er ook gaat gebeuren, jullie zijn er klaar voor! Het enige dat je nodig hebt is een kompas om de juiste richting te bepalen. We zijn benieuwd welke eilanden jullie weer gaan aan doen op jullie volgende reis. Veel plezier!