Samen, leren, delen en plezier hebben

agile champion

Samen, leren, delen en plezier hebben stond centraal tijdens ons recente online Agile Connect Event op 14 maart. Met een enthousiaste groep Agile Champions hebben we verschillende onderwerpen verkend. We bespraken wat een Agile transformatie succesvol maakt en benadrukten de cruciale rol van het leiderschapsteam hierin. Is het bijvoorbeeld verstandig om een transitie manager aan te stellen die verantwoordelijk is voor de change? Dit kan voordelen hebben, maar heeft ook een belangrijk nadeel: als het leiderschapsteam geen tijd vrijmaakt voor de transformatie en change niet hoog op de agenda plaatst, hoe groot is dan de kans dat de verandering blijvend is? Het is immers niet ingebed in de dagelijkse gang van zaken. Waarom krijgt verandering vaak te weinig prioriteit, terwijl het een integraal onderdeel van ons werk zou moeten zijn? En hoe essentieel is cultuurverandering binnen de transformatie? Hoe kunnen we de cultuur zo aanpassen dat verandering normaal wordt gevonden en iedereen bereid is er tijd aan te besteden? Dit zijn uitdagende vraagstukken zonder eenduidige antwoorden, maar we deelden wel inspirerende voorbeelden en methoden om hieraan te werken.

Een ander besproken onderwerp was ‘psychological safety’. Hoe kunnen we een omgeving creëren waarin het veilig is om nee te zeggen tegen het leiderschapsteam, je manager of je product owner? Door gezamenlijk te brainstormen, werden handige tips gedeeld. Zo is het belangrijk om te onderzoeken waarom het team zich niet veilig voelt. We kunnen ook het model van Patrick Lencioni gebruiken om het vertrouwen binnen het team te evalueren en constructieve conflicten aan te moedigen. Door ‘delegation poker’ te spelen met de product owner kunnen we duidelijk maken welke beslissingen het team neemt (zoals het plannen van de sprint) en welke bij de product owner liggen. Veel leiderschapsteams zijn gevoelig voor rode vlaggen in rapportages; laten we dit in ons voordeel gebruiken. Het is belangrijk dat het gevoel van onveiligheid dat op de werkvloer heerst, ook op leiderschapsniveau bekend is. Meet de team happiness en toon zo aan dat medewerkers niet tevreden zijn met de huidige gang van zaken. Dat kan en goede start zijn voor een dialoog.

Een waardevol model dat werd gedeeld door één van onze Agile Champion was het ‘dysfunction mapping’ model van Michael Lloyd. Dit model helpt Scrum Masters om samen met hun teams de disfuncties binnen teams te identificeren. We moeten niet alleen reageren op de symptomen, maar daadwerkelijk op zoek gaan naar de onderliggende oorzaken. Door deze te koppelen aan de ‘Why’ van bepaalde Scrum practices, kunnen we begrijpen wat de oorspronkelijke bedoeling is en welke oplossingen we kunnen bedenken om dit te realiseren. Samen met het team implementeren we deze oplossingen en na verloop van tijd meten we of de symptomen nog steeds aanwezig zijn. Op deze manier stimuleren we teams en Scrum Masters om zelf verantwoordelijkheid te nemen en verder te kijken.

Al met al was het een leerzame sessie van 2 uur. Kijk je ook uit naar de volgende keer?

Ontvang onze updates

Vul je e-mailadres in en ontvang 1x per maand een update in je mail met alle blogs die geplaatst zijn op onze site.