Samen maken we organisaties wendbaar

Wendbare organisaties zetten mensen, hun kennis en passie centraal. Dit is nodig om de organisatie te veranderen en beter te laten aansluiten bij de constant veranderende omgeving. Samen maak je een inspirerende plek om voor te werken.

Zorgen voor een blijvende verandering doe je niet alleen. De tijd dat leiderschap iets is voor enkelen in een organisatie willen we achter ons laten. Wij staan ervoor dat eigen mensen in de organisatie vrienden worden van de verandering. We noemen ze Amigos.

Het zijn je vrienden onderweg, degenen waar je de reis mee maakt. Amigo’s zijn er niet spontaan die moet je “maken” door ruimte te geven, te inspireren, te trainen en te coachen. Dat is wat wij doen.

Wij creëren vrienden van de verandering

Ons doel is om jou en je organisatie in staat te stellen continue te kunnen omgaan met veranderen. We leren mensen om sneller te leren en continue te verbeteren. Dus zelf wendbaar worden.

Onze manier is altijd maatwerk. One size fits all staat niet in ons woordenboek. Samen bekijken we met welke uitdagingen de organisatie te maken heeft. Op basis daarvan bepalen we de aanpak en de weg naar het beoogde doel. Natuurlijk vanuit enthousiasme en een grote kofferbak vol met ervaring, gebundeld in ons AMIGOS model.

Ons uitgangspunt is om onszelf overbodig te maken door zoveel mogelijk kennis over te dragen en mensen en teams te coachen om zelfstandig door te gaan met het continue verbeteren. Je eigen AMIGO crew!

Eigen maken van je verandertraject, dat is ons product

Zorgen voor verbeter kracht in je organisatie kan op meerdere manieren. Zo bieden we in-house Agile Champion trainingen aan waarbij we medewerkers helpen om een Agile Champion, oftewel Amigo, te worden die een leidende rol in de verandering kunnen spelen.

Als voorloper in het verandertraject initiëren en versnellen we de verandering samen met de andere Amigo’s in je organisatie. De Amigo’s samen vormen een sterke, groeiende community die samen zorgen voor borging van de nieuwe denk- en werkwijze.

Om te blijven leren en inspireren is er van alles te vinden op ons inspiratie gedeelte. Op zoek naar werkvormen? Check! Op zoek naar games? Check! Of misschien ben je meer van het lezen? Check!

Samen voor een groene aarde

Wij geloven er in dat we samen zowel organisaties als de wereld om ons heen een beetje beter kunnen maken. Amigos.nu zet zich in voor duurzaamheid en streeft ernaar zoveel mogelijk CO2-neutraal te zijn. Dat doen we o.a. door het trainingsmateriaal niet op papier te printen, maar digitaal beschikbaar te stellen, onze posters zo vaak mogelijk her te gebruiken, de trainingen dichtbij een station te laten plaats vinden en middels onze samenwerking met  Treesforall om de aarde groener en leefbaarder te maken. Dit betekent dat we voor iedere deelnemer aan één van onze trainingsprogramma’s vijf bomen planten in een van de projecten van Treesforall. In 2022 hebben we al 400 bomen geplant! De 25 ton CO2 die we hiermee compenseren komt overeen met de uitstoot van 2,5 gezin in Nederland. Tevens compenseren we hiermee de CO2 die we toch nog uitstoten. Bijvoorbeeld wanneer een trainer voor het vervoer van het trainingsmateriaal met de auto naar de trainingslocatie komt.

Organisaties waarmee we hebben samengewerkt

Met de volgende organisaties hebben we samen gewerkt aan het vormgegeven van de verandering. Soms door de teams te coachen bij het agile werken, een andere keer helpen we met de inrichting van een wendbare organisatie. Wat we altijd doen is de organisatie helpen om op eigen kracht de verandering verder voort te kunnen zetten.