Goed voorbereid op expeditie

Beste Amigo, Je eigen agile manifesto

De kracht van agile zit in de waarden en principes zoals beschreven in het Agile Manifesto. Wat veel organisaties al hebben ontdekt is dat de Agile principes niet alleen van toepassing zijn op software, maar op alle soorten productontwikkeling binnen bijvoorbeeld Financiën, HR, Marketing, Communicatie, in het onderwijs etc. Daarom hebben we in het Agile manifesto het woord “software” vervangen door “producten en diensten”.
Agile manifesto : ‘’Wij laten zien dat er betere manieren zijn om producten en diensten te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we:

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
  • Werkende producten boven allesomvattende documentatie
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  • Inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan
  • Hoewel wij waardering hebben voor hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Werkvorm: Spelen met het agile manifesto
Stel samen met een groep collega’s jullie manifest op voor jullie organisatie.
Brainstorm over de vragen: Welke waarden zijn voor jullie belangrijk? Welke beweging (van…naar) willen jullie bewerkstelligen?
Schrijf aan de linkerkant de waarden op die voor jullie belangrijk zijn en waar je naartoe wilt bewegen
Schrijf aan de rechterkant de waarden op die beschrijven waar jullie vandaan komen.

Let vooral op dat de rechterkant in jullie manifest ook een positieve formulering heeft. Er zit namelijk ook waarde in die kant.
Je kunt dit met meerdere groepen maken en ook delen in de organisatie. Visualiseer het manifesto en druk deze op posters. Geef het een centrale plek in jullie gebouw en gegarandeerd dat een gesprek ontstaat over het manifest en de beoogde veranderingen.